WESTAX – O Kancelarii

 

STRONA GŁÓWNA     OFERTA     WSPÓŁPRACA     KONTAKT     PRZYDATNE LINKI

 

 

Paweł Wesołek – doradca podatkowy

Aktualnie prowadzi Kancelarię WESTAX. Wcześniej pracował jako konsultant podatkowy w jednej z uznanych warszawskich kancelarii prawnych. Doświadczenie zawodowe to jednak przede wszystkim ponad dwudziestoletnia praktyka w organach administracji skarbowej. W latach 1991-2011 był pracownikiem urzędu skarbowego, urzędu kontroli skarbowej, Ministerstwa Finansów. W ramach obowiązków prowadził wówczas kontrole podatkowe, realizował zadania w zakresie aktywnego uzyskiwania, przetwarzania i analizy informacji wykorzystywanych przez kontrolę skarbową, koordynował i kierował merytorycznymi komórkami organizacyjnymi kontroli skarbowej, obok tych o podatkowym i kontrolnym zakresie działania, również o profilu antykorupcyjnym, czy kontroli wydatkowania środków finansowych z UE. Brał także czynny udział w pracach legislacyjnych. Współorganizował wywiad skarbowy, był inspektorem kontroli skarbowej. W Ministerstwie Finansów pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Biura Dokumentacji Skarbowej, później jako radca ministra w Departamencie Kontroli Skarbowej koordynował działalność kluczowych wydziałów kontrolnych, a w ostatnim okresie aktywności w administracji skarbowej pełnił funkcję wicedyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

 

Szanowni Państwo,

Problematyką podatkową zajmuję się nieprzerwanie od roku 1991. Zaangażowanie to, obok wymiaru teoretycznego, posiada przede wszystkim profesjonalny charakter praktyczny. Większość mojej aktywności zawodowej związana była bowiem z zatrudnieniem w organach fiskusa. Praca we wszystkich prawie rodzajach jednostek organizacyjnych administracji skarbowej, począwszy od stanowisk najniższego szczebla, poprzez specjalistyczne, na najwyższych funkcjach kierowniczych kończąc, dała mi sposobność przekrojowego poznania metodyki działania organów, ich kompetencji, stosowanych procedur oraz praktycznych aspektów działania. Miałem do czynienia ze zdecydowaną większością form działania administracji podatkowej i kontroli skarbowej, nawet tych najbardziej wyrafinowanych. Nabyta wiedza w połączeniu z doświadczeniem owocuje m.in. umiejętnością dokonywania trafnej oceny możliwości i skuteczności działań podejmowanych przez organy w stosunku do podatników w ramach prowadzonych postępowań, w tym w oparciu o profesjonalną analizę materiału dowodowego. Ostatni okres mojej kariery zawodowej to praca w renomowanej kancelarii prawnej, gdzie udawało mi się pomyślnie łączyć urzędnicze doświadczenie z występowaniem w imieniu i na rzecz klientów.

Prowadząc własną praktykę na bieżąco aktualizuję i uzupełniam wiedzę z zakresu prawa podatkowego, m. In. poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Chciałbym również zaznaczyć, że wszystkimi sprawami powierzonymi do prowadzenia Kancelarii WESTAX zajmuję się osobiście.

Zachęcam zatem serdecznie do kontaktu i zapraszam do współpracy,

Paweł Wesołek 

pobierz wizytówkę

 

DANE REJESTROWE

 

Wpis na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych Nr 12233

NIP 1130431911 

REGON 146951676

Wypis z CEiDG