WESTAX – Współpraca

 

STRONA GŁÓWNA     OFERTA     O KANCELARII     KONTAKT     PRZYDATNE LINKI

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

Rzetelność, lojalność, dyskrecja, racjonalność, przejrzystość...

... to najważniejsze z zasad, którymi Kancelaria WESTAX kieruje się w relacjach z klientami. Wszystkie sprawy prowadzone są w duchu etyki zawodowej, przy wykorzystaniu najlepszej, na bieżąco aktualizowanej wiedzy merytorycznej. Wszelkie informacje powzięte w czasie realizacji zleceń są skrupulatnie chronione, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu współpracy. Kancelaria planując i realizując działania w powierzonych sprawach, kieruje się zawsze dobrem klienta i dąży do osiągnięcia zamierzonego celu. Klienci są rzetelnie informowani o aktualnej sytuacji prawnej, możliwych konsekwencjach oraz dopuszczalnych rozwiązaniach problemu i ich skutkach.

 

FORMY WSPÓŁPRACY

Kancelaria WESTAX obsługuje osoby fizyczne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej, spółki handlowe funkcjonujące we wszystkich formach organizacyjnych oraz inne osoby prawne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej, np. jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe i inne. WESTAX posiada biuro w Warszawie, jednak oferuje pełen zakres usług klientom z terenu całego kraju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Kancelaria proponuje następujące formy współpracy:

·      współpraca o charakterze doraźnym, w oparciu o jednorazowe zlecenia;

·      współpraca o charakterze stałym, w oparciu o umowę zawartą na czas określony lub nieokreślony.

W ramach powyższych form współpracy mogą być realizowane wszystkie działania stanowiące ofertę Kancelarii WESTAX. 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA

Ceny usług uzgadniane są indywidualnie i zależą od złożoności oraz czasochłonności poszczególnych zleceń. Kancelaria proponuje następujące formy rozliczeń:

·      Według ustalonej stawki godzinowej;

·      Wynagrodzenie zryczałtowane;

·      Wynagrodzenie według innych ustalonych z klientem zasad w zależności od rodzaju zlecenia;

·      Wynagrodzenie ustalane w sposób mieszany - np. wynagrodzenie za obsługę postępowań przed organami administracji lub sądami administracyjnymi, najczęściej składa się ze stałej, ustalonej ryczałtowo części oraz premii w postaci tzw. success fee, uzależnionej od przedmiotu i wyniku postępowania.

W przypadku współpracy o charakterze częstotliwym, najkorzystniejszą dla klientów z ekonomicznego punktu widzenia, jest współpraca na podstawie umowy, zakładająca zryczałtowaną formę wynagrodzenia. Z uwagi na większą stabilność tego typu relacji, stosowana stawka jest zazwyczaj niższa niż ustalana w systemie wynagradzania godzinowego.